Adatkezelési Tájékoztató

dekor

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült el jelen Adatvédelmi Tájékoztatónk is. Adatvédelmi Tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, a gyermek-foto.hu/adatvedelmi-tajekoztato webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi a Boudo Art Foto Kft. (képviseli: Kovács Kata, Cg. 01 09 564750, adószám: 12206351-2-41) vagyunk. Címünk (1011 Budapest, Ponty u. 2.). Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba:

 • postai úton a fenti címen,
 • emailben a(z) foto@boudoart.hu címen,
 • telefonon pedig a (+36) 30/950 63 06 számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk. Személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet velünk.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

1. A webodal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, mindeközben többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSID weboldal működése lejárata: a munkafolyamat vége

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
_ga statisztikai adatgyűjtés lejárata: 2 év
_gat statisztikai adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
_gid statisztikai adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
NID marketing adatgyűjtés lejárata: 6 hónap
r/collect marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, kérem, érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név az Ön azonosítása
e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás
telefonszám az Önnel való kapcsolattartás
üzenet a válaszadáshoz szükséges

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

3. Hírlevél küldésénél

Az Ön által kért Hírlevélre való feliratkozás során, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva, a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

név az Ön azonosítása
e-mail cím az Önnel való kapcsolattartás

Ezeket az adatokat az Ön tájékoztatása céljából, hírlevél küldésére használjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása visszavonásáig (pl. hírlevélről való leiratkozás) kezeljük.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési folyamatban nem használjuk fel.

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon rendszeren használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

A gyerekek adatait csak szülői hozzájárulással kezeljük. Személyes adatok: név, képmás

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – a info@boudonew.webteszt18.com email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

 • 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
 • Levélcím: 1525. Pf. 75.
 • Tel: +36 (1) 457-7100
 • Fax: +36 (1) 356-5520
 • e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

Kelt: 2018. május 25.

Kovács Kata (cégvezető)

 

1. melléklet — A boudoart.hu által igénybevett adatfeldolgozók listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatfeldolgozás rövid leírása

Könyvelő – pénzügyi és számviteli folyamatok adminisztrálása

 • AIX Szolgáltató Kft., 1012 Budapest, Pálya u. 9.
 • tel.: (+36-1)354 1498, e-mail: geocze@aixkft.hu

Számlázó program – számlázással kapcsolatos on-line szolgáltatás

 • KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
 • tel.: (+36)30/354 4789, e-mail: info@szamlazz.hu

Ügyvéd – szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás

 • Botta&Vámosi-Nagy Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Ramocsa u. 30.
 • tel.: (+36-1)248 2080, e-mail: info@inlaw.hu,

Tárhelyszolgáltató – adattárolás, szerverhoszting

 • Tárhely.eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
 • tel.: (+36-1)789 2789, e-mail.: iroda@tarhely.eu